Utak

UTAK Laboratories, Inc, 40 yılı aşkın bir süredir, Invitro Diagnostik Pazar için yüksek kalitde insan gücü ile ‘Kalite Kontrol’ materyalleri üretmektedir.

Ürünler, Enzim İmmunoassay, ELISA, HPLC, ICMPS, GC / MS ve LC / MS. gibi birçok test yöntemiyle birlikte kullanılabilir.Bu ürünler Laboratuvarların kendi geliştirdiği testler de dahil olmak üzere Klinik, Adli ve Çevre laboratuvarlarında kullanılmaktadır.

Serum Kontrolleri İdrar Kontrolleri Tam Kan Kontrolleri Numune Bütünlük Kontrolleri Ağız Sıvısı Kontrolleri
Antipysychotics
Aripiprazole Clozapine Desmethylclozapine Haloperidol Reduced Haloperidol Olanzapine Quetiapine Risperidone 9-Hydroxyrisperidone Ziprasidone
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 57044 High Range, Ürün No: 57045 Mid Range
AEDII
Felbamate, Gabapentin, Lacosamide, Lamotrigine, Levetiracetam, Oxcarbazepine, 10-OH-Carbazapine, Pregabalin, Rufinamide, Tiagabine, Topriamate ve Zonisamide
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 72740 High Range, Ürün No: 72741 Mid Range
Antifungals
Fluconazole, 5-Flucytosine, Itraconazole Hydroxy-Itraconazole, Posaconazole, Voriconazole
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 43010 Level 1, Ürün No: 43010 Level 1
Methotrexate
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 12103 Level 1, Ürün No: 12104 Level 2, Ürün No: 12105 Level 3, Ürün No: 12106 Level 3
SSRI 7 Plus
Bupropion, Citalopram, Duloxetine, Fluoxetine, Norfluoxetine, Fluvoxamine, Paroxetine, Sertraline, Desmethylsertraline, Venlafaxine ve Desmethylvenlafaxafine
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 57040 High Range, Ürün No: 57041 Mid Range
STABBS
Amitriptyline, Diazepam ve Secobarbital
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 44510 Positive, Ürün No: 44511 Negative
Steroid
Androstenedione, Cortisol, Cortisone, Corticosterone, 11-Deoxycortisol,
DHEA, Testosterone, 17α-Hydroxyprogesterone ve Progesterone
Ambalaj : 5x3ml
Ürün No: 51400 Negative, Ürün No: 51401 Level 1, Ürün No: 51402 Level 2,
Ürün No: 51403 Level 3, Ürün No: 51404 Level 3
Trace Element
Aluminum, Cadmium, Calcium, Chromium, Copper, Iron,
Magnesium, Manganese, Nickel, Selenium,Silver ve Zinc
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 66815 High Range, Ürün No: 66816 Normal Range
Vitamin A Plus E
Vitamin A (Retinol) ve Vitamin E (a-Tocopherol)
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 10081 Low Range, Ürün No: 10082 High Range
Vitamin D Plus
25-Hydroxy D2 ve 25-Hydroxy D3
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 10060 Low Range, Ürün No: 10061 Level 1, Ürün No: 10062 Level 2
Volatiles
Acetone, Ethanol, Ethylene Glycol, Isopropanol ve Methanol
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 88119 Single
Tricyclic Antidepressants VI
Amitrityline, Desipramine, Doxepin, N-Desmethyldoxepin, Imipramine ve Nortriptyline
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 66316 High Range, Ürün No: 66317 Mid Range
DAU High Confirmation (Cut off)
Amphetamines-d-Amphetamine, 3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA), d-Methamphetamine,
3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA), 3,4-Methylenedioxyethylamphetamine (MDEA),
Barbiturates-Amobarbital, Butalbital, Pentobarbital, Phenobarbital, Secobarbital,
Benzodiazepines-Alpha-Hydroxyalprazolam, Lorazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Temazepam,
Cannabinoids-(l)-9-Carboxy-11-nor-Delta-9-THC, Cocaine-Benzoylegonine, Methadone, Methadone Primary Metabolite (EDDP), Methaquelone, Opiates-6-Monoacetylmorphine (6-MAM), Codeine,
Morphine-3-β-D-glucuronide, Phencyclidine (PCP), Propoxyphene-Norpropoxyphene
ve Tricyclic Antidepressants-Nortriptyline
Ambalaj: 4x10ml
Ürün No: 50700 Level 1, Ürün No: 50701 Level 2
DAU Low Confirmation (Cut off)
Amphetamines-d-Amphetamine, 3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA), d-Methamphetamine,
3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA), 3,4-Methylenedioxyethylamphetamine (MDEA),
Barbiturates-Amobarbital, Butalbital, Pentobarbital, Phenobarbital, Secobarbital,
Benzodiazepines-Alpha-Hydroxyalprazolam, Lorazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Temazepam,
Cannabinoids-(l)-9-Carboxy-11-nor-Delta-9-THC, Cocaine-Benzoylegonine Methadone, Methadone Primary Metabolite (EDDP), Methaquelone, Opiates-6-Monoacetylmorphine (6-MAM), Codeine,
Morphine-3-β-D-glucuronide, Phencyclidine (PCP), Propoxyphene-Norpropoxyphene
ve Tricyclic Antidepressants-Nortriptyline
Ambalaj: 4x10ml
Ürün No: 50702 Level 1, Ürün No: 50703 Level 2
DAU IA (Screen)
d-Methamphetamine, Benzoylecognine, Methadone, Methaqualone, Morphine, Oxazepam, Phencyclidine, Propoxyphene, Secobarbital ve (l)-9-Carboxy-11-nor-Delta-9-THC
Ambalaj: 4x10ml
Ürün No: 50600 Level 1, Ürün No: 50601 Level 2, Ürün No: 50602 Level 3, Ürün No: 50603 Level 4,
Ürün No: 50604 Level 5
DAU 0
Human Drug Free Urine with no preservatives, screened for: d-Amphetamine, d-Methamphetamine, Benzoylecgonine, Morphine, Oxazepam ve (l)-9-Carboxy-11-nor-Delta-9-THC
5x5ml
Ürün No: 66810 Single
EtG Plus
Ethyl-β-D-Glucuronide (EtG) ve Ethyl Sulfate (EtS)
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 13020 Level 1, Ürün No: 13021 Level 2
Nicotine Plus
Anabasine, Cotinine, trans-3-Hydroxy Cotinine, Nicotine, Nornicotine
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 90000 Level 1,Ürün No: 90001 Level 2
Pain Management Plus
Buprenorphine, Norbuprenorphine, Codeine, Norcodeine, Fentanyl, Norfentanyl, Hydrocodone, Norhydrocodone, Hydromorphone, Meperidine, Normeperidine, Methadone, Methadone Primary Metabolite (EDDP), Morphine, Monoacetylmorphine-6, Oxycodone, Noroxymycodone, Oxymorphone, Noroxymorphone, Tapentadol,
N-Desmethyltapentadol, Tramadol, O-Desmethyl-cis-tramadol
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 91000 Low Single
Spice
AM2201 N-(4-Hydroxypentyl) Metabolite, JWH122 N-(5-Hydroxypentyl) Metabolite, RCS-4 M9 Metabolite, JWH018 N-(5-Hydroxypentyl) Metabolite, JWH210 N-(5-Carboxypentyl) Metabolite, RCS-4 N-(5-Hydroxypentyl) Metabolite, JWH073 N-(4-Hydroxybutyl) Metabolite, JWH250 N-(5-Hydroxypentyl) Metabolite,
UR-144 N-(5-Hydroxypentyl) Metabolite, JWH081 N-(5-Hydroxypentyl) Metabolite,
MAM2201 N-Pentanoic Acid Metabolite ve XLR11 N-(4-Hydroxypentyl) Metabolite
Ambalaj: 5x3ml
Ürün No: 13000 Level 1, Ürün No: 13001 Level 2
TCA Panel
Amitriptyline, Nortriptyline, Amoxapine, Clomipramine, Desmethylclomipramine, Doxepin, Desmethyldoxepin, Fluoxetine, Norfluoxetine, Imipramine, Desipramine, Maprotiline, Mirtazapine, Protriptyline, Trazodone, Trimipramine, Desethyltrimipramine
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 92000 Level 1
Urine Metals
Aluminum, Arsenic, Cadmium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Creatinine, Fluoride, Iron, Lead, Manganese, Mercury, Molybdenum, Nickel, Selenium, Vanadium ve Zinc
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 12110 High Range, Ürün No: 12111 Normal Range
Miscellaneous Panel
Cocaine, Cocaethylene, Benzoylecognine, Zolpidem, (I)-9-Carboxy-11-nor-⌂9-THC, Meprobamate, Carisoprodol, Methylphenidate, Phencyclidine (PCP), Methaqualone, Ritalinic Acid ve Cyclobenzaprine
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 41430 Level 1, Ürün No: 41431 Level 2
Drug of Abuse
d-Amphetamine, 3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA), d-Methamphetamine,
3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA), 3,4-Methylenedioxyethylamphetamine (MDEA), Cocaine, Benzoylecognine, Cocaethylene, Codeine, Hydrocodone, Morphine ve (l)-9-Carboxy-11-nor-Delta-9-THC
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 98818 Level 1, Ürün No: 98819 Level 2
Ethanol
Ethanol
Ambalaj: 3x1ml
Ürün No: 44519 Tri Level Set
Immunosuppressants
Cyclosporine A, Everolimus, Sirolimus (Rapamycin) ve Tacrolimus (FK-506)
Ambalaj: 5x3ml
Ürün No: 41630 Level 1, Ürün No: 41631 Level 2, Ürün No: 41632 Level 3
Metals
Arsenic, Cadmium, Chromium, Lead, Manganese, Mercury, Selenuim ve Thallium
Ambalaj: 5x3ml
Ürün No: 44521 Level 1, Ürün No: 44522 Level 2, Ürün No: 44523 Level 3
Pain Management
Buprenorphine, Norbuprenorphine, Codeine, Fentanyl, Norfentanyl, Hydrocodone,
Hydromorphone,Meperidine, Methadone, Methadone Primary Metabolite (EDDP), Morphine,
Oxycodone,Oxymorphone, Tapentadol ve Tramadol
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 21080 Single
Volatiles
Acetone, Ethanol, Ethylene Glycol, Isopropanol ve Methanol
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 99119 Single
Lead
Lead
Ambalaj: 5x3ml
Ürün No: 93311 Level 1, Ürün No: 93312 Level 2, Ürün No: 93313 Level 3, Ürün No: 93314 Level 4
Validity Control
Chromium VI, Creatinine, Nitrites, Oxidants, pH, Specific Gravity
Ambalaj: 1x25ml
Ürün No: 17010 Level 1, Ürün No: 17011 Level 2, Ürün No: 17012 Level 3,
Ürün No: 17013 Level 4, Ürün No: 17014 Level 5
Drug of Abuse
d-Amphetamine, d-Methamphetamine, Benzoylecognine, Methadone, Morphine, Oxazepam,
Phencyclidine, Propoxyphene, Secobarbital ve Delta-9-THC
Ambalaj: 5x3ml
Ürün No: 43050 DOA 50% Cuttoff Oral Fluid, Ürün No: 43051 DOA Cutoff Oral Fluid,
Ürün No: 43052 DOA 200% Cutoff Oral Fluid
Blank Oral Fluid
Synthetic Blank Oral Fluid (for new method development)
Ambalaj: 5x5ml
Ürün No: 43049
Serum Kontrolleri İdrar Kontrolleri Tam Kan Kontrolleri Numune Bütünlük Kontrolleri Ağız Sıvısı Kontrolleri

İlaç DüzeyiAltunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35-1
Aksel İş Merkezi A Blok Kat1
34662 - Üsküdar / Istanbul
+90 216 545 80 80
[email protected]
© Copyright 2020 Invitrotek
powered by EOS HeyKodi