ViennaLab

Line Assay

Bir defada 48’e kadar mutant ve doğal allel için immobilize prob içeren, amplifiye örnek DNA’nın spesifik hibridizasyonu yöntemi ile çalışan “Line Assay” testler.

Biotinlenmiş primerelerin amplifikasyonu ve amplifiye ürünlerin oligonükleotit problar ile hibridizasyonu esasına dayalı hızlı ve pratik yöntem.

Viennalab StripAssay testleri ters hibridizasyon (Reverse Hybridization) yöntemi ile çalışmaktadır. Yöntem üç basamaktan oluşmaktadır

  1. DNA izolasyonu (anti-koagülan ile muamele edilmiş kandan, 45 dakika)
  2. Multipleks amplifikasyon (gene özgü biotin işaretli amplifikasyon, 2 saat)
  3. Hibridizasyon ve saptama (allel spesifik oligonükleotid problar ile sabitlenmiş hibridizasyon sonrası streptavidin-alkalin fosfataz ile saptama, 2.5 saat)

Viennalab StripAssay testleri, ters hibridizasyon prensibini kullanan,
hem manuel hem de otomatik sistemle çalışabilen ve 6 saatte mutasyon
analizi yapılabilen, uygulaması kolay bir yöntem sunmaktadır.

Teste bağlı olmakla birlikte aynı anda 20’den fazla mutasyon 6 saat içinde belirlenebilmekledir.
Az miktarda örnekle, optimize edilmiş ve kullanıma hazır reaktifler ile çalışılmaktadır.
Basit ve tek bir protokol kullanımı kolay cihazlarla uygulanabilmektedir.
Aynı anda birçok örnek çalışılabilmektedir.

İlaç DüzeyiAltunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35-1
Aksel İş Merkezi A Blok Kat1
34662 - Üsküdar / Istanbul
+90 216 545 80 80
[email protected]
© Copyright 2020 Invitrotek
powered by EOS HeyKodi