Twist Human Core Exome Kit

Olağanüstü Performans

  • Prob artırımı ve etkili amplifikasyon sayesinde optimize edilmiş performansa sahip, yüksek doğrulukta çift sarmal DNA probları
  • Tüm probların NGS QC’si
  • Yüksek sekanslama derinliklerinde bile beklenmedik düşüşler ve benzersiz özgüllük olmadan hedef bölgelerin eşit şekilde zenginleştirilmesi

Maksimum Yakalama Verimliliği

  • Yüksek zenginleştirme uniformiti değeri, toplam sekans maliyetini azaltmak için sekans veya data derinliğini artırabileceğiniz anlamına gelir.

Mükemmel Uyum

  • Modüler kit yapısı mevcut protokollere kolay entegrasyon için iş akışı esnekliği sağlar.
  • Özelleştirme araçları, özel ekzomların hızlı ve ölçeklenebilir şekilde uygulanmasına olanak tanır.
							

İlaç Düzeyi

İmmünokimyaAltunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35-1
Aksel İş Merkezi A Blok Kat1
34662 - Üsküdar / Istanbul
+90 216 545 80 80
info@invitrotek.com.tr
© Copyright 2020 Invitrotek
powered by EOS HeyKodi