MLPA: Kopya sayısı varyasyonları için Altın Standart

Basit & Hızlı

5 basit işlem basamağı, kısa uygulama süresi – 24 saat içinde sonuçlara ulaşım.

Hassas & Spesifik

CNV’ler ve seçilen SNV’leri tespit edin.

Net & Yüksek Kalite

Coffalyser.Net ile net sonuçlar ve gelişmiş kalite kontrol yöntemleri

MLPA tekniği kopya sayısı belirlemede altın standarttır. Eş zamanlı olarak 60 kadar genomik DNA sekansının kantifikasyonunu yapabilir.
MLPA ürünleri tanı ve araştırmalarda kalıtsal bozukluklar, tümör profili oluşturma ve metilasyon durumunu incelemek için dünya çapında kullanılmaktadır. Piyasada 400’ün üzerindeki test sayısı ile her zaman ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.

Araştırma ve Tanıda MLPA’nın Gücü

MLPA® (Multiplex Ligasyona Bağlı Prob Amplifikasyonu), hastalıkla ilişkili gen kopya sayısı varyasyonlarını (CNV) incelemek için kullanılan bir tekniktir. Dünya çapındaki laboratuvarlar, genetik bozuklukların ve tümörlerin teşhis ve araştırması için MLPA’ya güvenmektedir. Tekniğin gücü çok yönlülüğüne dayanmaktadır: MLPA, tam kromozomdan tek ekzona kadar tüm kopya sayısı değişikliklerini tespit etmek için kullanılabilir. MLPA ayrıca DNA metilasyon değişikliklerini (MS-MLPA) tespit etmek için kullanılır ve hastalığa neden olan genlerde oldukça benzer psödogenlerden sapmaları ayırt edecek kadar hassastır.

Neden MLPA?

CNV’ler yüzlerce genetik bozuklukta rol oynar ve MLPA testleri en nadir olanlar için bile mevcuttur. Dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlar, delesyon ve duplikasyonların tam teşhisi için MLPA tekniğini kullanmaktadır. CNV kaynaklı mutasyonların oluşturduğu hastalıklar için MLPA birinci basamak testi olarak kullanılır. Ayrıca, genetik analizde psödogenler tarafından komplikeleştirilmiş hastalıklarda MLPA, yakından ilişkili dizileri ayırt etmek için olağanüstü duyarlılığa sahip olduğu için tercih edilmektedir. Onkogenomikte MLPA, tümör profillemesini optimize etmek için somatik CNV’leri incelemede kullanılır.

MLPA Nasıl Çalışır?

MLPA, her biri benzersiz bir genomik hedef ve uzunluğa sahip 60 kadar probun amplifikasyonu için tek bir primer çifti kullanan basit, multipleks bir PCR tekniğidir. PCR amplikonları floresan olarak etiketlenir, ayrılır ve kılcal elektroforez ile kantifikasyonu yapılır. Bir numuneden elde edilen sinyal paternleri bir dizi referans numune ile karşılaştırılarak, ilgilenilen numunede bulunan genomik hedeflerin sayısı belirlenebilir.

Coffalyser.Net: MLPA Analiz Programı

Coffalyser.Net, MLPA analizinde kullanılan ve MRC-Holland firması tarafından desteklenen ücretsiz bir yazılımdır. Coffalyser.Net ham veri dosyalarını doğrudan içe aktarabilir ve MLPA sonuçlarınızın güvenilirliği, kalitesini artırmak için gerekli kalite kontrollerini yapmaktadır. Her ürünün analiz dosyasına sunuculardan direkt olarak, en güncel haliyle ulaşabilirsiniz.

İlaç DüzeyiAltunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35-1
Aksel İş Merkezi A Blok Kat1
34662 - Üsküdar / Istanbul
+90 216 545 80 80
[email protected]
© Copyright 2020 Invitrotek
powered by EOS HeyKodi