NanOnco Plus Panel V3.0


Catalog Number:
1001112F (16 rxn)
1001111F (96 rxn)

NanOnco Plus Panel v3.0 ilgilenilen katı tümör çalışmalarında 620 genin tüm kodlayan bölgelerini, sık görülen füzyonlar ile ilgili bir dizi intron bölgesini, bilinen mikrosatalite sekanslarını ve kemoterapi ile ilişkili polimorfik “loci” ‘yi hedefler. Bu panel, genomun yaklaşık 2.4 Mb hedef bölgesini kapsayacak şekilde toplamda 637 geni içerir. Tek nüklotid değişikliği, insersiyon / delesyon (Indel), gen yeniden düzenlenmesi, gen amplifikasyonu ve mikrostatelit instabilitesi (MSI) vs kapsayacak şekilde bir çok varyantın çoğaltılmasını destekler.

Performance

 
Capture Performance

Figure 1. Capture performance of NanOnco Plus Panel v3.0 in different gDNA libraries

Libraries were prepared using NadPrep EZ DNA Library Preparation Kit coupled with NadPrep UDI Adapter (for Illumina®), and sequenced on Illumina Novaseq 6000 with PE150. The BWA was used for alignment to the reference genome hg38 and on-target rate was calculated by the number of reads.

A. Mappability and on-target rate;
B. Target covered;
C. Coverage uniformity and consistency.

Note:The gDNA_1-4 samples were: Human Male Genomic DNA (Promega-male, G1471); Onco Structural Multplex 5% gDNA (Genewell, GW-OGTM001); Onco SNV Multiplex 1–25% gDNA (Genewell, GW-OGTM004); Onco SNV Wildtype gDNA (Genewell, GW-OGTM005), respectively.

DİĞER PANELLER

İlaç DüzeyiAltunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35-1
Aksel İş Merkezi A Blok Kat1
34662 - Üsküdar / Istanbul
+90 216 545 80 80
[email protected]
© Copyright 2020 Invitrotek
powered by EOS HeyKodi