Diasorin

Immünodiagnostik alanında en geniş spesifik testler ile çalışma imkanı sunarız.

LIAISON® XL

LIAISON®  numune işlemlerinin tamamı (numune ön dilüsyon, numune ve reaktif pipetleme, inkübasyon, yıkama işlemleri vs.) ile beraber ölçüm ve değerlendirme yapan tam otomatik kemilüminesans analizördür.

 LIAISON® XL sisteminin yenilikçi özellileri immunanaliz laboratuvarlarındaki verimliliğin artmasını sağlar.

LIAISON® XS

 LIAISON® XS, düşük hacimli spesifik ve rutin testlerin daha yüksek verimlilik ve etkinlik ile çalışılmasını sağlar.

Verimli tasarımı ve küçültülmüş boyutları ile tamamen otomatikleştirilmiş bir sistem olan  LIAISON® XS, sonuç kalitesi ve iş akışı verimliliği ve optimizasyonunda yeni bir güvenilirlik seviyesi ve daha yüksek performans sunması ile farklılık sağlar.

Kits

İlaç Düzeyi

İmmünokimyaAltunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35-1
Aksel İş Merkezi A Blok Kat1
34662 - Üsküdar / Istanbul
+90 216 545 80 80
info@invitrotek.com.tr
© Copyright 2020 Invitrotek